Hem creat SEE Coaching com un espai de formació i acompanyament de persones pel seu desenvolupament personal, i d'aprenentatge d'habilitats per a la vida. Utilitzem la metodologia del Coaching amb l'objectiu d'ajudar al professorat, famílies, infants i adolescents en les seves relacions interpersonals i intrapersonals.

 

Per què? Perquè el que ens motiva i el que ens mou són els temes relacionats amb l'educació ja que creiem que és el pilar bàsic de la nostra societat.

 

Com? Donant eines com gestió d'emocions, lideratge, comunicació, etc. perquè puguin afrontar d'una manera diferent, els reptes actuals.


Per a què?

Beneficis per les escoles, els professors:

 

1. Perquè l'alumne expliqui al tutor el que li està passant (confiança).

2. Perquè l'alumne faci els deures (autoritat)

3. Perquè l'alumne estigui atent en classe (comunicació)

 

Beneficis per les famílies:

1. Per millorar la comunicació pare/mare/ tutor- fill/filla

2. Perquè l'infant atengui les nostres indicacions.

3. Per crear un ambient d'harmonia en la llar.

 

Beneficis pels adolescents:

1. Perquè pugui definir el seu camí, el seu propòsit, el seu objectiu.

2. Per descobrir-se, acceptar-se, potenciar el seu talent i aconseguir arribar a la seva millor versió.

3. Per definir i treballar els valors amb els quals estan alineats.

 

Beneficis per les AMPAS:

1. Perquè existeixi harmonia, bon clima en el menjador (emoció, confiança)

2. Per tenir eines en situacions de conflicte (baralles, discussions)

3. Perquè l'alumne atengui les nostres indicacions (lideratge)